Aikido klub Hohoemi u partnerstvu s Gradom Oroslavjem raspisuje natječaj

Haiku kraj mogile

Natječaj za haiku poeziju

Jezik: Hrvatski standard.

Kategorije:

 1. Osnovnoškolci: hajga na zadanu temu: orao
 2. Srednjoškolci: haiku, na zadanu temu: orao
 3. Mladi od 18 do 29 godina, haiku na zadanu temu: orao
 4. Odrasli, stariji od 29 godina, haiku na zadanu temu: orao

Forma: Dobrodošle su i tradicionalne i moderne forme haikua.

Broj radova: Najviše 1 neobjavljeni haiku/hajga.

Rok dostave radova: 30. travnja 2017. godine - za osnovnoškolce koji šalju hajge (haiku + crtež, format A4) poštom na adresu:

Aikido klub Hohoemi, Zelengajska 4A, 49243 Oroslavje

Molimo navesti ime i prezime učenika, razred i školu te ime i prezime mentora, kao i kontakt broj telefona ili e-mail adresu (na poleđini hajge).

Svi ostali na mail: aikidoklubhohoemi@gmail.com

Natječaj je otvoren za sve pjesnike.

Nagrade

Dodijelit će se jedna prva, jedna druga i jedna treća nagrada te jedna pohvala za svaku kategoriju. Nagrade će se dodijeliti na prigodnom recitalu u Gradskoj knjižnici Oroslavje 19. 5. 2017. godine. Podaci o članovima prosudbene komisije bit će objavljeni nakon završenog natječaja. Nagrađeni autori će biti obaviješteni putem elektronske pošte.

O Haiku

Haiku je tradicionalan japanski oblik poezije koja se proširila diljem svijeta. Smatra se najkraćim oblikom poezije na svijetu. Haiku prikazuje iznimno koncentrirani moment prirode, koji je povezan s događajima u ljudskoj unutrašnjosti. Prvi stih haiku idealno ilustrira osnovnu sliku, atmosferu, osjećaje ili misli. Haiku vrlo često sadrži riječi koje se odnose na određeno godišnje doba. Riječi se mogu odnositi na biljke ili životinje, ljude aktivnosti ili svečanosti. Tako npr. procvala japanska trešnja ukazuje na proljeće, ljiljani na ljeto, krizantema na jesen i repa na zimu.

 • Haiku je trostih gdje stihovi imaju redom 5, 7 i 5 slogova, ali to nije strogo pravilo, u modernom haiku bitno je da su prvi i treći stih kratki, a drugi dugi.
 • Ukupno, haiku bi trebao imati između 12 i 20 slogova.
 • Haiku je neposredni izraz pjesnikova doživljaja, pri čemu nije sudjelovalo razmišljanje, zaključivanje, poučavanje i slično.
 • Haiku pjesnik uranja u predmet svoje pjesme te ne ističe svoje “ja”.
 • Tema haiku pjesme najčešće je priroda i čovjek u njoj.
 • Ljubav u značenju erosa , općenito nije predmet haiku poezije.
 • Vrijeme u kojem se haiku događa je gotovo beziznimna sadašnjost- haiku je poezija “ovdje i sada”.
 • Haiku nije aforizam, nije poslovica, nije minijatura, “pjesmičak”.
 • Haiku ne smije biti kićen, nema rime, interpunkcije, velikih i malih slova…
 • U pravilu, haiku nema naslov.

Primjer

vrući crepovi
cvrče s prvim kapima
srpanjske kiše